Uppdateringsfil


Uppdateringsfilen tas ut när P1 Lön Light ska uppdateras eller flyttas, det är som en mellanlagring av data.

Såhär skapas filen:


Uppdateringsfilen heter och ska alltid heta "LLOLD.fmpur" (fmpur är ändelsen). Om den saknas när man uppdaterar så får man ett felmeddelande.

Uppdateringsfilen har fr. o. m. 2015.1 ett produktionsdatum. Om man försöker uppdatera från en uppdateringsfil som inte är dagsfärsk får man frågan om man vill uppdatera i alla fall. Det är bra att uppdatera från en färsk "LLOLD"-fil, annars kan man riskera att förlora delar av innehållet.

Not: Uppdateringsfil skapas automatiskt om man svarar "Ja" när frågan om man vill uppdatera kommer upp vid start.

Senast uppdaterad: 2019-11-29