Lönefil till bank


Många banker och bankgirot erbjuder möjlighet att skicka in en fil med alla löneutbetalningar. Lön Light kan framställa sådana filer om man har en årslicens.

Filen innehåller löneutbetalningarna som exporteras från P1 Lön Light till en textfil som har ett fastställt format. Formatet (utformningen av innehållet) bestäms av mottagaren och innehållet är ungefär detsamma, men uppställningen inuti filen varierar. Man måste alltså välja det format som mottagaren accepterar.

P1 Lön Light stödjer tre format:

Lönefilen kan skickas in till banken/bankgirot på olika sätt. Det vanligaste är att det görs via Internetbanken. Hör med din bank om du har frågor.

Grundförutsättning för att få ut filen:

Senast uppdaterad: 2020-01-27