Kom i gång


Handböcker

Komplett handbok för aktuell version av Lön Light 

Demofilmer

Demofilmer på YouTube som visar övergripande funktioner 

Uppdateringsguide

En uppdateringsguide i 4 steg som tar dig igenom hela förfarandet