SIE-fil


Knappen SIE fil (under Löner och knappen Filer) framställer en SIE-fil över de framsökta lönerna, som bokföringsprogram kan läsa in.

Se till först att din kontoplan är korrekt. Rådgör med din revisor. Hur man ställer in så att kontoplan blir den önskade beskrivs på annat ställe.

Not 1: Funktionen kräver ett köpt licensnummer. Den ingår inte i gratisversionen av Lön Light.
Not 2: Om man redan exporterad en SIE-fil för de löner man sökt fram får man en varning.
Not 3: SIE-filen innehåller organisationsnumret för företaget så att mottagande redovisningsprogram kan särskilja ifall man har flera företag.
Not 4: Enligt SIE-standarden finns en etikett som heter #KPTYP (d.v.s. kontoplanstyp. Den är frivillig att ha med i filen, men finns med då vissa redovisningsprogram varnar om den saknas. Den har värdet EUBAS97 enligt SIE-standard då kontoplanen baserar sig på BAS2013.

Senast uppdaterad: 2019-12-03