Lön Light


Lättanvänt löneprogram för Mac och Windows

Vill du ha en lätthanterad löneapp läs mer om Lön Light


AKTUELLT

Nu finns det en ny version av Lön Light för 2023! 

Lön light är INTE testad för macOS 14 Sonoma


Fr o m 2023 krävs att varje löntagare har en arbetsplats adress.

Hur det hanteras beskrivs i Lön Lights Handbok (se knappen Handbok i Lön Light), rubriken Arbetsplatsadress och ort.


Lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar födda 2000–2004 upphör den 31 mars 2023

För bruttolön och förmåner som betalas ut från och med den 1 april 2023 till ungdomar födda 2000–2004 ska du betala full arbetsgivaravgift (31,42 procent). Mer info finns på Skatteverkets hemsida.