Arbetsgivardeklaration


Såhär gör du i P1 Lön Light.
 
Från Meny, välj nedan knappar:Välj Skattedekl
Klicka på pilen framför inlämningsdatum för aktuell månad
Klicka på knappen Kontroll (granska ev. felrapporter och korrigera vid behov, gå då till aktuell lönespec och i vissa fall måste man ändra direkt i grundinställningar på löntagarkortet)
Klicka på knappen Spara fil 

Filen läggs på datorns skrivbord och kan laddas upp på Skatteverkets hemsida, använd tjänsten som heter "Lämna arbetsgivardeklaration". Filen innehåller en huvuduppgift samt individuppgifterna för samtliga löntagare som fått lön i perioden.

Skattedeklarationen, arbetsgivardeklaration eller uppbördsdeklaration är alla synonymer och är en (oftast) månatlig inlämning av uppgifter om löner, avdragna skatter och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Arbetsgivardeklarationen (som inte ska blandas ihop med företagets självdeklaration som görs en gång per år) ligger till grund för inbetalningarna av A-skatt och sociala avgifter. Skatteverkets broschyr SKV463 beskriver detta närmare.OBS! Filexport ingår för årslicenskunder.
Behöver du köpa en årslicens klickar du på knappen Beställning inne i P1 Lön Light.

För mer information om vad arbetsgivardeklaration på indivdnivå innebär för dig som betalar ut lön hänvisar vi till Skatteverkets hemsida

Senast uppdaterad: 2020-04-17