Fil till FORA


FORA är ett företag som hanterar kollektivavtalsförsäkringar. Se www.fora.se .

För att kunna skapa en fil till Fora med löneuppgifter måste du först se till tre saker:

1. Skaffa ett 7-siffrigt avtalsnummer och skriv in det på företaget under Inställningar-Företag.

Obs! Har du inget avtalsnummer kan du inte skapa filen.

2. Förse varje löntagare som ska med i filen med ett kryss i rutan "Ta med till FORA" OCH eventuell kollektivavtalskod, under fliken Övrigt på Löntagarkortet. Vilken kod en arbetare ska ha beror på vilket kollektivavtal man tillhör. Koden består av ett tecken, siffra eller bokstav, och måste vara korrekt för att filen ska accepteras. Giltiga koder kan variera från tid till annan. Bläddra igenom alla löntagare och gå till fliken Övrigt och välj en Fora-kod på de som ska ha en kod och ska med i filen. Om du inte vet vilken kod du ska ha för dina löntagare måste du kontakta Fora.

Obs! Saknas kryssmarkering "Ta med till FORA" kommer personen inte med i filen till Fora.

3. Gå igenom fälten "Anställningsdatum" och "Slutdatum" (under Personinfo-sektionen på löntagarkortet) för alla som har en Fora-markering. Fälten tas med i filen om de ligger inom rapportåret. Misslyckas man med dessa datum blir det fel i filen.

Obs! Om fälten "Anställningsdatum" och "Slutdatum" är felaktiga, blir det fel i filen.

4. När dessa ovanstående tre punkter är klara: gå in på Löntagare och se till att listan visas
(och inte enskilt löntagarkort).

5. Klicka på knappen Funktioner.

6. Klicka sedan på knappen Fil till FORA.

7. Svara på frågorna. Glöm inte välja rätt år.

Filen som skapas döps till "FORA ÅÅÅÅMMDD HHMMSS.TXT" (där "ÅÅÅÅMMDD HHMMSS" är tillverkningstidpunkten) och hamnar på Skrivbordet eller i Dokumentmappen. (Du kan bestämma var genom att gå på Inställningar, fliken Övrigt, fältet "Destination för exportfiler".)

8. Gå sedan till www.fora.se , logga in och rapportera in filen.

Not 1: Endast arbetare ska rapporteras till Fora.
Not 2: Giltiga koder varierar över tid, kan vara vilket tecken som helst, t ex M eller [.
Not 3: Fora kräver korrekt personnummer eller samordningsnummer.
Not 4: Om lönesumman är noll kommer löntagaren komma med i filen i alla fall.
Not 5: Följande rader på lönespecifikationen ligger till grund för lönesumman:
Fast grundlön/tidlön, Övertidslön, Övertidstillägg, OB1-4, Provision, Sjuklön, Helglön (under sektionen Kontant lön/ersättning), Karensavdrag dag 1, Sjukavdrag, Vård av sjukt barn, Föräldraledighet, Tjänstledighet, Annat löneavdrag (under sektionen Avdrag), Semesterlön, Semesterersättn., Semestertillägg, Annan semesterlön (under sektionen Semester). Övertraktamente ingår ej.
Not 6: Man kan efterregistrera löner för föregående år. När man skapar Fora-fil får man välja år, man anger då det år man vill få ut i filen.
Not 7: Det är summan av lönerna som rapporteras till Fora.

Tips! De koder som finns och vad de betyder kan du hitta så här:

1. Gå till startmenyn.
2. Klicka på den oranga, kvadratiska knappen, nere till vänster, som tar dig till startmenyns baksida.
3. Klicka på Special.
4. Klicka på Forakoder.

Nu visas alla koder som finns inlagda.

Senast uppdaterad: 2020-04-17