Kontakt


Denna webbplats är ett komplement till den inbyggda handboken. Under självservice finns artiklar som berättar om de vanligaste frågorna.

Behöver ni mer hjälp erbjuder vi personlig kontakt och dedikerad tid, så kan du boka i vår onlinekalender. Den hittar du under Fjärrhjälp.

För bokade tider tar vi ut en avgift enligt gällande taxa.

Allmänna frågor kan sändas till lonlight@positionett.se