Kontakt


Denna webbplats är ett komplement till den inbyggda handboken. Här finns artiklar som berättar om de vanligaste frågorna.

Behöver ni mer hjälp erbjuder vi personlig kontakt och dedikerad tid, så kan du boka i vår onlinekalender. Den hittar du under Fjärrhjälp.


Skicka in ett ärende/en fråga
Skicka ett mail till lonlight@positionett.se med din fråga så registreras det i vårt ärendehanteringssystem.

För bokade tider tar vi ut en avgift enligt gällande taxa.