Semesterjustering


Detta används när saldot behöver korrigeras. En anledning till justering kan vara icke semesterlönegrundande frånvaro, typ tjänstledig utan lön. En justering kan vara positiv eller negativ.

Semesterjustering finns under fliken Semester på löntagarkortet (fliken till höger om Löneutbetalningar), i denna ruta är det möjligt att justera semestersaldot.

Not: När man byter semesterår med den inbyggda funktionen för detta, så tas justeringen bort.

Senast uppdaterad: 2020-06-09