Byte av semesterår


Det som händer vid byte av semesterår är att man adderar dagar kvar till Sparat samt tar bort Semesterjustering. Därefter flyttas semesteråret på företagskortet fram ett år.

Gör såhär:

Det betyder att man avslutar pågående semesterår (det som precis gått ut och gått över i ett nytt), genom att addera fälten "Dagar kvar" till fältet "Sparat" på löntagarkortet (fliken Semester), samt ta bort eventuella justeringar. Därefter ändras startdatum och slutdatum för semesteråret och företagsuppgifterna.

Nytt semesterår görs alltid för att alla löntagare på det valda företaget. Alla ändringar sparas i en logg så man kan se vad som gjorts.

Senast uppdaterad: 2020-06-09