Semesterbank timanställda


Ofta betalas semesterersättning för timanställda ut direkt i samband med löneutbetalning. Procentsatsen 12 % (oftast) läggs då på lönen och för att detta ska vara smidigt finns en funktion för automatisk semesterlön för timanställda som gör att procentuella tillägget alltid läggs på automatiskt.
Se avsnittet Semesterersättning hjälpfunktion för mer info om den funktionen.

Vill ni som företagre betala ut semestersättningen för timanställda löntagare på annat sätt, mera klumpvis? Då har P1 Lön Light en funktion, Semesterbank för timanställda. Semesterbanken summerar alla arbetade timmar och drar av summan av alla gjorda semestersättningar och visar hur många timmar som är kvar att betala ut.

Gör såhär:

Fliken Komptid på löntagarkortet har bytt namn till Semesterbank. På fliken Semesterbank visas nu de aktuell information kring semesterersättning. 

När nästa lön skapas för utbetalning av semesterbanken, skriver man in önskat antal timmar att betala ut på raden Semestersättn. (under sektionen Semester på lönespecifikationen), kolumnen Timmar.

Tips! Undersök fältet Kvar att betala ut under fliken Semesterbank innan lönespecifikationen skapas så att korrekt antal timmar betalas ut. 

Not 1: En timanställd kan ha semesterbanken aktiverad, andra timanställda inte, om man vill ha det så. Semesterbanken aktiveras per löntagare.

Not 2: Endast timmarna på lönespecifikationens första rad räknas, alltså den raden som heter "Fast grundlön/tidlön". Andra rader, t. ex. OB räknas inte in i summan arbetade timmar.

Not 3: Det går INTE ha både automatisk semesterlön och semesterbanken aktiverad samtidigt!

Not 4: Funktionen för Komptid och Semesterbanken kan inte användas samtidigt. Detta är ingen viktig begränsning då timanställda inte arbetar med komptid. Aktiverar man semesterbanken på en löntagare byter fliken Komptid namn till Semesterbank.

Not 5: Semesterbanken kan endast aktiveras om man är timanställd. I rutan "Löneperiod" under fliken Löneinformation måste alltså "Timlön" vara valt.

Not 6: Du måste använda raden "Semesterersättn." (under sektionen Semester på lönespecifikationen), kolumnen "Timmar" när du betalar ut semesterersättning för timanställd, om Semesterbanken ska fungera.

Senast uppdaterad: 2020-06-09