Semesterersättning hjälpfunktion


Timanställda har oftast ett påslag med 12 % på timlönen som semesterersättning. Beloppet per timme matas in i rutan Semesterersättning à som finns under fliken Grundbelopp och sedan fliken Semesterersättning på löntagarkortet. Där finns även en ruta för procentsatsen.

Metod 1 - med hjälpfunktion:

Metod 2 - manuell beräkning:

Senast uppdaterad: 2020-06-09