Nettolöneavdrag bil


En löntagare som har en förmånsbil och betalar ett fast belopp varje månad till arbetsgivaren, förmånsvärdet för bilen minskar med dessa betalningar och i motsvarande mån minskar skatten och arbetsgivaravgifterna. Samtidigt höjer man ibland bruttolönen varvid skatt och arbetsgivaravgifter blir oförändrade. Detta kallas för "omvänd löneväxling" eller "nettolöneavdrag". Ett rent nettolöneavdrag (utan förändring av lönen) innebär att löntagaren behåller sin bruttolön (=lön före skatt) men betalar av sina skattade pengar till dig som arbetsgivare. I många fall sker betalningen via ett avdrag från nettolönen (=lön efter skatt). Varför gör man på detta vis?

Man får alltså minskat förmånsvärde med det belopp man får nettolöneavdrag med. Det kan hanteras på följande sätt:

Exempel: Berit har 30 000 kr i månaden i lön. Hon har tjänstebil med bilförmån 3 000 kr. Hon får nettolöneavdrag för bilförmån 3 000 kr samtidigt som bruttolönen höjs till 33 000 kr.

Före nettolöneavdraget (2019 års tabeller):

Gör nu så här:

Efter detta blir det nu:

Alltså, det utbetalda blir samma men skillnaden kommer på årsinkomsten som nu blir inklusive bilförmånen!

Årslönen ändras alltså från 360 000 kr till 396 000 kr.

Kontering: Om du vill att nettolöneavdraget ska konteras på t. ex. konto 7385 (d.v.s. kostnader för bil) går du till Inställningar-Kontering och letar upp sektionen "Nettolöneavdrag", sedan raden "Annat avdrag", kolumnen "Kredit" och ändrar till önskat konto. 

Senast uppdaterad: 2020-06-09