Friskvård


Arbetsgivaren kan skatte- och arbetsgivaravgiftsfritt ge anställda bidrag för friskvård. Om en anställd har en kostnad motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5000 kronor per år.

Det finns 2 st sätt att betala ut ersättningen:

1. Engångskostnad (skattefritt)

2. Varje månad med fast belopp (skattefritt)

Not: I båda fall krävs kvitto till bokföringen.

Senast uppdaterad: 2020-06-09