Kostförmån


Kostförmån kan antingen anges som ett färdigräknat belopp eller som ett antal och ett à-belopp.
Kostförmånen i P1 Lön Light kan betalas ut på 2 olika sätt, se exempel nedan:

Exempel: En löntagare ska ha kostförmån för två dagars fri lunch med 2 x 86 kr = 172 kr på en enda lönespecifikation.

Gå till en löntagare som ska ha Kostförmån. Klicka på fliken Grundbelopp och sedan på fliken Förmåner.

Senast uppdaterad: 2020-06-09