Bilförmån


Förmånsvärdet för bil kan fyllas i under fliken Grundbelopp och sedan fliken Förmåner på löntagarkortet. Här finns också en knapp för beräkning av det månatliga förmånsvärdet.

Vid fritt drivmedel består förmånen av två delar: en för bilen och en för drivmedlet. Värdet av drivmedlet inklusive moms skall multipliceras med 1,2 och läggas ovanpå lönen, men inte betalas ut, vilket påverkar skatten. Faktorn 1,2 finns automatiskt inskrivet i fältet "Drivmedelsfaktor" under fliken Belopp & procent under Inställningar.

På lönespecifikationen finns en särskild rad för detta som heter "Drivmedel". Där kan man fylla i värden för varje månad om man vill. De värden som skrivs in i fälten Drivmedel under fliken Grundbelopp-Förmåner kopieras över till lönespecifikationen när den skapas. Bilförmånsvärdet hittar man i tabeller hos Skatteverket.

Obs! Den sociala avgiften beräknas på marknadsvärdet av drivmedlet inte på faktorn 1,2 * drivmedlet. Detta hanteras automatiskt i Lön Light.

SKV skriver: "När man beräknar arbetsgivaravgifterna är drivmedelsförmånen lika med marknadsvärdet av hela den faktiska bränsleförbrukningen, minus förbrukningen för körning i tjänsten. När man beräknar preliminärskatteavdraget ska den uträknade drivmedelsförmånen multipliceras med 1,2".

Senast uppdaterad: 2020-01-24