Vård av sjukt barn (VAB)


Vård av sjukt barn (VAB) med knappen VAB på lönespecifikationen.

Timmarna räknas ihop och överförs till raden "Vård av sjukt barn", under sektionen Avdrag, på lönespecifikationen. 

Det är lättast att jobba med timmar eftersom det är vanligt att man "vabbar" halvdagar. 

Tips! Man kan s.k. "Shift-klicka" och markera längre sammanhängande period: 1

Shift-klick-metoden fungerar även för att radera längre period:

Senast uppdaterad: 2020-01-27

Relaterat | Föräldraledig och VAB Till självservice