Föräldraledig


Föräldraledig med knappen Förälder på lönespecifikationen.

Timmarna räknas ihop och överförs till raden "Föräldraledighet", under sektionen Avdrag, på lönespecifikationen.

Det är lättast att jobba med timmar eftersom det är vanligt att man ibland tar ut föräldraledighet halvdagar.

Tips! Man kan s.k. "Shift-klicka" och markera längre sammanhängande period:

Shift-klick-metoden fungerar även för att radera längre period:

Not: När du använder kalenderfunktionen under knapparna Sjuk, VAB, Förälder och Sem till höger på lönespecifikationen så görs en sammanställning på lönespecifikationen över vilka dagar det gäller. Semester, VAB och Föräldraledighet visas till vänster, sjuk till höger.

Senast uppdaterad: 2023-12-20

Relaterat | Föräldraledig och VAB Till självservice