Sjuklön till lönespecifikationen


På lönespecifikationen finns knappen Sjuk till höger i listan, vid användning av knappen dyker en kalender upp där det går att fylla i löntagarens frånvaro. Vid användning av knappen Sjuk hamnar beloppen för karensavdrag, sjukavdrag och sjuklön på lönespecifikationen.

Om fältet Löneperiod är "Månadslön", belopp för månadslön är ifyllt och snittarbetstiden är ifylld beräknas sjuklönen, karensavdraget och sjukavdraget per timme automatiskt. 

Manuell registrering
Vill man lägga in egna belopp går det att fylla i rutorna med den informationen. Eget ifyllt belopp har företräde.

Med den automatiska beräkningen påslagen (eller egna belopp) skriv in på lönespecifikationen gällande sjukfrånvaro:

Tips! Den automatiska beräkningen görs även för VAB, föräldraledighet och tjänstledighet.

Not 1: Den automatiska beräkningen fungerar endast för månadslön.

Not 2: Genomsnittligt antal arbetstimmar per månad för en heltid bestäms av vilket avtal som gäller för den anställde.

Not 3: Man kan ha eget belopp på de man vill av de fyra som autoberäknas (sjuklön, sjukavdrag, VAB-avdrag, föräldraledighetsavdrag och tjänstledighet), d.v.s. det går bra att blanda.

Not 4: Om man anger deltidsprocent visas en uträknad snittarbetstid för motsvarande deltid.

Not 5: Fältet "Snittarbetstid/mån h" ska motsvara heltid.

Not 6: Avdraget för karensavdrag och sjukavdrag är behöver inte vara samma. Se särskilt avsnitt om nya regler för karensavdrag fr. o. m. 2019-01-01.

Senast uppdaterad: 2020-01-27