Allmänt- och Särskilt högriskskydd


I vissa fall ska avdrag för karensavdrag INTE göras. Exempel på det är när antal karensavdrag under en rullande 365-dagars period nått sitt tak på 10 st (kallas Allmänt högriskskydd) eller när Försäkringskassan beslutar så (kallas Särskilt högriskskydd).

Allmänt högriskskydd:
Maximalt 10 karensdagar på en rullande 365-dagars period. Arbetsgivaren ska hålla reda på detta. Ingen ansökan behövs. Karensdagen betalas av arbetsgivaren.

Exempel 1, Allmänt högriskskydd:
Nils har varit sjuk i 3 dagar i rad. Normalt skulle man gjort ett karensavdrag, men Nils har redan 10 karensavdrag under senaste året. Lön Light hanterar detta automatiskt, d.v.s. alla sjukdagar som du registrerar kommer automatiskt att hamna på raderna "Sjuklön" och "Sjukavdrag". I detta exempel 24 timmar på varje (d.v.s. 8 timmar x 3 arbetsdagar).

Gör så här:
1. Skapa lönespecifikationen
2. Klicka på knappen Sjuk på lönespecifikationen
3. Markera de 3 dagarna genom att klicka på dem en i taget
4. Klicka på Spara

På första dagen som är markerad kommer det nu stå "S  8" längst ned (istället för "K  8") (men bara om Nils verkligen haft 10 karensavdrag på en rullande 365-dagarsperiod, vilket du kan se under fliken Summeringar-Löneavdrag på löntagarkortet). Det betyder att inget karensavdrag kommer göras, och alla registrerade dagar kommer återfinnas på raderna "Sjuklön" och "Sjukavdrag", och i exemplet 24 timmar på varje.


Särskilt högriskskydd innebär att arbetsgivaren kan få ersättning för löntagarens sjuklönekostnader om en löntagare riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Den som är sjuk ofta kan även slippa karensdagarna.

Särskilt högriskskydd:
Den anställde måste ansöka om skyddet hos Försäkringskassan. Löntagaren slipper karensdagar helt och arbetsgivaren betalar sjuklön men ansöker om ersättning från Försäkringskassan.

Exempel 2: Särskilt högriskskydd:
Karin har varit sjuk i 3 dagar i rad. Försäkringskassan har dock beslutat att Karin inte ska ha karensavdrag, då hon har fått beviljat Särskilt högriskskydd.

Gör så här:
1. Gå till Karins löntagarkort, fliken Övrigt
2. Sätt kryss i rutan "Ej karensdag vid sjukdom"
3. Skapa lönespecifikationen
4. Klicka på knappen Sjuk på lönespecifikationen
5. Markera de 3 dagarna genom att klicka på dem en i taget
6. Klicka på Spara.

På första dagen som är markerad kommer det nu stå "S  8" längst ned (istället för "K  8"). Det betyder att inget karensavdrag kommer göras, och alla registrerade dagar kommer återfinnas på raderna "Sjuklön" och "Sjukavdrag", och i exemplet 24 timmar på varje. Du ska sedan som arbetsgivare ansöka hos försäkringskassan om ersättning för utbetald sjuklön.

VIKTIGT: Krysset "Ej karensdag vid sjukdom" (under fliken Övrigt på löntagarkortet) som sätts på löntagaren kommer att gälla även vid nästa lön, krysset finns kvar tills du tar bort det.Sammanfattning: Allmänt högriskskydd sköts automatiskt i Lön Light, Sätt INTE kryss på löntagarkortet om Allmänt högriskskydd gäller. Särskilt högriskskydd: sätt kryss i "Ej karensdag vid sjukdom" (under fliken Övrigt) på löntagarkortet.

 

Senast uppdaterad: 2020-04-06