Karensavdrag


 

Karensavdrag
Karensavdragsregeln fr. o. m. 2019-01-01:
"Ett karensavdrag innebär att arbetsgivaren från den framräknade sjuklönen för sjukperioden ska göra ett avdrag med 20% av den sjuklön som skulle belöpa på en genomsnittlig veckoinkomst. Karensavdraget är 20 procent av sjuklönen - ett engångsavdrag baserat på en genomsnittlig arbetsvecka."

Samma karensavdrag oavsett tidpunkt
Karensavdraget blir detsamma oavsett vilken dag eller när på dagen löntagaren blir sjuk. Om löntagaren blir sjuk efter halva arbetsdagen dras halva dagen i karens, är löntagaren fortfarande sjuk nästa dag dras återstående del tills det blir ett helt karensavdrag.

Om du har löntagare som arbetar olika mycket olika dagar kan detta på verka dig som arbetsgivare. Du kan därför behöva gå in på löntagarkortet, fliken Grundbelopp och sedan fliken Löneavdrag, rutan Karensavdrag och skriva in ett särskilt karensavdrag.

Exempel:
Månadslön: 26 000:-
Timlön: 26000 kr / 173,33 timmar = 150 kr per timme
Sjuklön: 150 kr * 80% = 120 kr per timme
Karensavdrag: 120 kr per timme
Sjukavdrag: 150 kr per timme

Senast uppdaterad: 2023-04-28