Karensavdrag


Karensavdrag & Ersättning för sjuklönekostnader (Covid-19)
Regeringen har tagit beslut om att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Staten tar hela sjuklönekostnaden som arbetsgivaren har i april och maj. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.

Försäkringskassan kommer att besluta om ersättningen månadsvis, snarast efter att arbetsgivarna har lämnat sin arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Utifrån dessa uppgifter beslutar Försäkringskassan om din ersättning. Skatteverket betalar ut ersättningsbeloppet till ditt skattekonto. Den första krediteringen kommer därmed att göras efter den 12 maj 2020.

Läs mer om detta på Försäkringskassans hemsida: www.fk.se


Karensavdrag
Karensavdragsregeln fr. o. m. 2019-01-01:
"Ett karensavdrag innebär att arbetsgivaren från den framräknade sjuklönen för sjukperioden ska göra ett avdrag med 20% av den sjuklön som skulle belöpa på en genomsnittlig veckoinkomst. Karensavdraget är 20 procent av sjuklönen - ett engångsavdrag baserat på en genomsnittlig arbetsvecka."

Samma karensavdrag oavsett tidpunkt
Karensavdraget blir detsamma oavsett vilken dag eller när på dagen löntagaren blir sjuk. Om löntagaren blir sjuk efter halva arbetsdagen dras halva dagen i karens, är löntagaren fortfarande sjuk nästa dag dras återstående del tills det blir ett helt karensavdrag.

Om du har löntagare som arbetar olika mycket olika dagar kan detta på verka dig som arbetsgivare. Du kan därför behöva gå in på löntagarkortet, fliken Grundbelopp och sedan fliken Löneavdrag, rutan Karensavdrag och skriva in ett särskilt karensavdrag.

Exempel:
Månadslön: 26 000:-
Timlön: 26000 kr / 173,33 timmar = 150 kr per timme
Sjuklön: 150 kr * 80% = 120 kr per timme
Karensavdrag: 120 kr per timme
Sjukavdrag: 150 kr per timme

Senast uppdaterad: 2020-04-21