Sista månadslönen


Har du en löntagare som slutar arbeta och ska få ut sin sista lön, gör såhär i P1 Lön Light.

Se till att fältet Slutdatum på löntagarkortet är ifyllt. Lönemånaden räknas det som att man slutar sin anställning. Om man har månadslön måste då en beräkning göras.

P1 Lön Light kommer att varna om det finns en löntagare som slutar när man skapar en lön, en fråga om månadslönen ska reduceras eller inte. Faktorn som används vi reduceringen beräknas så här: Antal arbetade dagar i lönemånaden / Antal dagar i lönemånaden. Vid lönekörning visas också en varning om löntagare med anställning som upphör finns med i löntagarlistan.

Not: Se avsnittet om Första månadslönen. Vad som sägs där om löneperiod Föregående eller Innevarande gäller även här. Sökord: Slutlönekontroll

Senast uppdaterad: 2020-04-02