Förskott


Förskott kan göras på 2 olika sätt i P1 Lön Light.

Nedan specificeras 2 metoder.

Metod 1: I samband med en vanlig lön:

Metod 2: Före ordinarie lön, t. ex. den 15:e i en månad:

Under fliken Förskott på löntagarkortet visas summan av gjorda förskottsutbetalningar och summan av gjorda avdrag.

Not 1: Det går bra att ge ett förskott på en lön och sedan dra av det uppdelat på flera löner.

Not 2: Under fliken Förskott på löntagarkortet visas summan av gjorda förskottsutbetalningar och summan av gjorda avdrag avseende förskottsutbetalningar, för alla år. D.v.s. om ett förskott betalats ut i december så ligger det kvar i januari året därpå.

 

Senast uppdaterad: 2020-04-02