Inaktivera/aktivera företag


Vill man inaktivera ett företag i P1 Lön Light finns en funktion för detta som beskrivs nedan. Ett inaktiverat företag räknas inte in i årslicensen. 

Obs! Inaktivering av ett företag ska ses som att man inte längre ska arbeta med företaget, och om du inaktiverar ett företag kan du inte aktivera det igen förrän tidigast efter en vecka!

För ett inaktiverat företag kan man INTE:

För ett inaktiverat företag kan man däremot:

Hur man inaktiverar:

Hur man aktiverar ett inaktivt företag igen (efter tidigast en vecka):

Not 1: Ett demoföretag kan inte och behöver inte inaktiveras.

Not 2: Det finns ingen gräns för hur många inaktiva företag man kan ha.

Not 3: Om du har licens för tre företag, och har tre aktiva företag och ett inaktiverat fjärde företag, kan du inte aktivera det fjärde företaget utan att först inaktivera ett av de aktiva.

Senast uppdaterad: 2020-01-21