Företagsimport


Det finns en funktion med vars hjälp man kan importera ett företag i en Lön Light till en annan Lön Light. Detta kan vara praktiskt om man administrerar två företag i två olika versioner av Lön Light, och vill slå ihop dem till en.

Gör så här:

Importen genomförs nu. Har man många löner kan den ta några minuter.

Begränsningar: Bevakningar kommer inte med vid importen. Inte heller en del kringinformation av teknisk natur, t. ex. loggposter av gjorda exporter.

Strukturfel: Strukturfel är allvarliga och beror på felaktigheter i det importerade företaget datastruktur (hur olika saker hänger samman). Exempel på strukturfel är om det finns lönespecifikationer som saknar löntagare (ska normalt aldrig kunna inträffa), eller inkomstuppgifter som saknar löntagare. Om strukturfel uppstår måste du återgå till säkerhetskopian.

Andra felmeddelanden: Om fel uppstår under importen måste du noggrant kontrollera dessa. Återgå helst till säkerhetskopian i så fall.

Not 1: Importfunktionen är tekniskt komplicerad och därför görs en automatisk säkerhetskopiering innan processen påbörjas.

Not 2: Tvångsavsluta inte Lön Light under tiden importen pågår. Den är en mycket stor sannolikhet att datafilen skadas vid tvångsavslutning.

Not 3: Om datorn hänger sig under importen måste du återgå till den säkerhetskopia som togs innan importen startade.

Senast uppdaterad: 2020-12-14