Flytta programmet


Jag har en ny/annan dator och vill flytta P1 Lön Light.

Det finns 2 sätt att göra flytten på, beroende på vad man har för grund. Har du tillgång till den dator som P1 Lön Light ska flyttas från följ instruktionen nedan. Finns det en uppdaterinsgfil (LLOLD) eller Säkerhetskopia följ instruktionen längre ned.

Jag har tillgång till den gamla datorn

   På din gamla dator:


 

Jag har sparad Uppdaterinsgfil/Säkerhetskopia

Senast uppdaterad: 2020-06-09