Del 3 - Installera


Så här uppdaterar du under året, t ex från version 2021.1R0 till 2021.1R1

Steg 3: Installera nya versionen av P1 Lön Light på din dator.

Windows

- Den nedladdade filen finns i Hämtade filer på datorn.
- Dubbelklicka på P1LonLight_PC64
- Dubbelklicka på LL2021_1_setup

- Får du upp en ruta om att Tillåter du att den här appen från en okänd utgivare får göra ändringar på enheten? Svara Ja.

- Får du upp en ruta om att Windows har skyddat datorn, klicka på länken Mer information och välj Kör ändå.

- Får du upp en ruta om att Tillåter du att den här appen från en okänd utgivare får göra ändringar på enheten? svarar du Ja.

- Följ stegen i installationsguiden
- P1 Lön Light startas. OBS! Detta är en tom version du måste fortsätta med Del 4 för att läsa in dina löntagare och löner.

Gå vidare till nästa steg nedan för instruktion om hur du läser in dina löntagare och löner.

macOS

- Öppna Finder
- Klicka på Hämtade filer.
- Dubbeklicka på P1LonLight_Mac.dmg.
- Dubbeklicka på LL2021_1_Installer.
- Följ stegen i dialogrutorna.
- P1 Lön Light startas upp.

Appen stängs när uppdateringen är klar.