Semester


När löntagare visas som lista kan man skriva ut en semestersammanställning där varje löntagare visas på en rad.

Den rapporten hittar du på knappen Utskrifter och sedan Semester.
Rapporten visar sparad, uttagen semester, utgående semestersaldo m.m. Det finns också en kolumn som beräknar det ekonomiska värdet av innestående semester. Kolumnen "Dagar kvar" och "Sparat" (dessa två tillsammans visar totalt antal dagar att ta ut) ligger till grund för beräkningen.

Beräkningen görs så här:
(Dagar kvar + Sparat) * Dagsvärdet * Deltidsfaktor

Finns det ingen information angående belopp på fliken Semesterersättning visar rapporten 0. Ibland arbetar man med timbelopp i rutan "Semesterlön à". Om man gör det måste man även kryssa i rutan "Belopp avser timmar" om rapporten ska visa rätt.

Senast uppdaterad: 2019-11-29