F-skatt


På arbetsgivardeklarationen i P1 Lön Light finns en ruta som heter "F-Skatt att betala enligt preliminär debitering". I denna ruta kan man skriva in, eller ändra, månadens F-skattebelopp. Syftet är att man då får det totala beloppet att betala in till skattekontot.

F-skattebeloppet hämtas från företagskortet (om något är inskrivet) när deklarationen skapas, men kan alltså ändras manuellt på deklarationen.

F-skatterutan på företagskortet hittar du genom att:

Ändrar man F-skatt på företagskortet får man fråga om alla framtida skattedeklarationer ska ändras.

Beloppet som ska in på skattekontot varje månad är: arbetsgivaravgifter + moms + F-skatt + justeringsbelopp

Not 1: F-skattsedel brukar skickas ut av Skatteverket i början av varje år och utgör ett belopp som ska betalas till skattekontot varje månad, nästan alltid samma belopp varje månad. Man kan lämna in en preliminär självdeklaration senare under året om beloppet inte stämmer, och då få en ny F-skattsedel med nya belopp.

Not 2: F-skattebeloppet kan endast vara positivt heltalsbelopp.

Senast uppdaterad: 2020-06-09