Del 3 - Installera nya versionen


Så här gör du en årsuppdatering, t ex från version 2023 till 2024

Steg 3: Installera nya versionen av P1 Lön Light på din dator.

Windows

- Den nedladdade filen finns i Hämtade filer på datorn.
- Högerklicka på P1LonLight_PC64 och välj Extrahera alla...
- Klicka på knappen Extrahera.
Filen packas upp.
- Högerklicka på LL2024_1_setup och välj Kör som administratör.

- Får du upp en gul ruta om att Tillåter du att den här appen från en okänd utgivare får göra ändringar på enheten? Svara Ja.

- Får du upp en blå ruta om att Windows har skyddat datorn, klicka på länken Mer information och välj Kör ändå.

- Får du upp en ruta om att Tillåter du att den här appen från en okänd utgivare får göra ändringar på enheten? svarar du Ja.

- Följ stegen i installationsguiden
- Lön Light startas. OBS! Detta är en tom version du måste fortsätta med Del 4 för att läsa in ditt data.

Gå vidare till nästa steg nedan för att slutföra uppdateringen.

macOS

- Öppna Finder
- Klicka på Hämtade filer.
- Dubbeklicka på P1LonLight_Mac.dmg.
- Dubbeklicka på Installera Lön Light 2024-1R0
- Följ stegen i dialogrutorna.
- P1 Lön Light startas.

Lön Light stängs när uppdateringen är klar.