Del 1 - Frågan om du vill uppdatera


Så här gör du en årsuppdatering, t ex från version 2023 till 2024

När en ny årsversion släpps kommer du få en fråga när lön Light startas:

Om du inte får frågan: Gå till Inställningar, fliken Version, och kontrollera att krysset

"Fråga inte om uppdatering" INTE är ikryssat. Starta sedan om Lön Light.

Steg 1: Svara Ja på frågan om du vill uppdatera.

OBS: Årsuppdatering görs på samma sätt på Windows och macOS