2024.1R4


BeskrivningAvsnitt
Vid export av månadsfil till FORA blir nu standardvärdet "Förra månaden" för månadsnumret i frågedialogen. LÖNTAGARE
Rättat ett fel gjorde att felaktiga månader togs med vid export av månadsfil till FORA. LÖNTAGARE