2024.1R3


BeskrivningAvsnitt
Infofönstret visades om man valde Special (fjärrkontrollens baksida) även om man under fliken Inställningar-System valt Göm infofönster INSTÄLLNINGAR
Rättat ett fel som gjorde att organisationsnumret inte kom med i SIE filen som avser arbetsgivardeklarationen. SKATTEDEKL
Hämtning av text till info-fönstret med Infoga från url görs inte om man begärt Göm infofönstret under Inställningar-System. Ändringen berör endast de som kör med full FM. MENY