2024.1R1


BeskrivningAvsnitt
Ändrat belopp och procentsats för forskningsavdrag enligt AGD version 1.1.15.1 SKATTEDEKL
Ändring av länkar från http till https för versions- och licenskontroll. LICENS
Anpassningar AGD för filen med arbetsgivardeklarationen, version 1.1.15.1: mindre ändringar i formatet, några fler felkontroller. SKATTEDEKL