2024.1R0


BeskrivningAvsnitt
Anpassning till nytt format på filen arbetsgivardeklarationen, version 1.1.15 SKATTEDEKL
Kontrolluppgifter KU10 kan lämnas enligt formatet som gäller för 2023, version 9.0. KU10
Nytt fält 023 under knappen Dekl på lönespecen för redovisning av styrelsearvode på individdelen av arbetsgivardeklarationen, Skatteverkets version 1.1.15 LÖNER
Ny funktion för att kunna skapa månadsfil till FORA. LÖNTAGARE
Nya fält på löntagarkortet-kontrolluppgiftsinfo: Födelseort, Landskod födelseort och Landskod medborgarskap. LÖNTAGARE
Möjlighet att inaktivera en löntagare. LÖNTAGARE
Åtgärdat ett problem som ibland uppstod när man frågade efter A skatt med knappen på löntagarkortet. Felet yttrade sig så att svaret blev "Request rejected" istället för ett korrekt svar. Felet orsakades av att SKV bytt programvaror driftsmiljön. LÖNTAGARE
Med ett nytt kryss under fliken Inställningar-System som heter Göm infofönster, kan man dölja infofönstret i huvudmenyn om datorns virusskydd ger fördröjningar vid start. MENY