2023.1R0


BeskrivningAvsnitt
Två nya fält på löntagarkortet; Arbetsplatsens adress och Arbetsplatsens ort. Följer de nya reglerna inför 2023 om att arbetsplats ska anges i den elektroniska arbetsgivardeklarationen. Se handboken. LÖNTAGARE
Skatteverket har infört en ny skattekolumn; 7 som alla som är födda 1957 ska ha under 2023. Lön Light rättar det automatiskt vid uppdatering. LÖNTAGARE
Anpassning till nytt format på filen arbetsgivardeklarationen, version 1.1.13 SKATTEDEKL
Det går att dölja meddelandet "Dags att byta semesterår" genom ett kryss på företagskortet. FÖRETAG
Det går att välja vilket företag man vill arbeta med genom en knapp på företagskortet. FÖRETAG
Det går att välja om man vill skicka bankgironummer eller IBAN i utbetalningsfilen till banken om man använder formatet ISO 20022 pain. Valet görs på företagskortet under Inställningar-Företag, fliken Lönefil till bank. FÖRETAG
Kontrolluppgifter KU10 kan lämnas enligt formatet som gäller för 2022, version 8.0. KU10
Det går att ändra kontonummer på en lönespecifikation genom att klicka på kontonumret. LÖNER
Knappen Skatt: Det går nu att ändra skattetabell, kolumn och kostnadsavdrag på lönespecifikationen. LÖNER
Nya FORA koder har tillkommit. LÖNTAGARE
Beräkningen av bilförmån tar nu hänsyn till schablonavdraget för bilar registrerade efter 1 juli 2022 eller senare. LÖNTAGARE
Debet och kreditkonton för kostförmån och bilförmån fylls i med standardkonton vid uppdatering om de är tomma. KONTERING
Påminnelse om att använda den inbyggda semesterfunktionen visas om man klickar på något av de 9 semesterfältet på lönespecen. Varningen kan stängas av under Inställningar-Övrigt LÖNER
Om man använder kostnadsavdrag visas det nu tydligare på lönespecifkationen. LÖNER
Kontrollerna innan lön skapas tar nu hänsyn till om alternativt IBAN används. LÖNTAGARE
Om man inte exporterat en fil till Skatteverket visas ett rött minus i listan över arbetsgivardeklarationer. SKATTEDEKL
Korrigerat lydelsen i meddelanden när man sparar företagsuppgifter. ÖVRIGT
Åtgärdat ett fel som gav felaktiga värden i fältet Skattepliktig milersättning på lönerna när man slog ihop flera företag med varsin LL-fil till en LL-fil. FÖRETAG
Åtgärdat ett fel som sparade fel fält för kostförmån i exporterad SIE fil. Felet gjorde att antal kostförmåner inte räknades med i beloppet. LÖNER
Åtgärdat ett fel som gjorde att beräkningen av arbetsgivaravgifter blev felaktig för löner utan skattepliktig ersättning och dessa löner dessutom samtidigt hade arbetsgivaravgift för ungdomar. Alltså ett mycket ovanligt fel. LÖNER
Beräkningen av IBAN accepterar nu om man skrivit bindestreck i bankkontonumret. LÖNTAGARE
Åtgärdat ett fel som sorterade på fel fält om man i Lista löntagare klickade på rubriken Anst nr. LÖNTAGARE
Åtgärdat ett fel som förväxlade debet och kredit för FoU och Regionalt stöd i exporterad SIE fil. SKATTEDEKL
Stabilitetsförbättringar av företagsimporten. Klara nu tomma primära id samt både fmpur och fmp12 om man kör full FM. FÖRETAG
Utgånget licensnr ger nu gratisversion under Windows. LICENS
Stoppat orgnr hanteras nu korrekt av stoppkontrollen. LICENS
Stoppat orgnr hanteras nu korrekt vid stängning. LICENS
Version 42 av P1 SBA. LICENS
I formatet ISO 20022 pain för lönefiler till banken är kommentarer i xml borttagna då Handelsbanken inte accepterar detta, trots att andra banker gör det. LÖNER
Ändrad export av lönefil för formatet Swedbank SUS 5.03. Exporten tar nu hänsyn till Swedbanks 5 siffriga clearingnummer. Se handboken. LÖNER
Vid import av lönefil tillåts nu skattekolumn 1...7 som värde i fältet <x21> <Kolumn> LÖNER
Vid import av lönefil tillåts nu arbetsgivaravgifterna  1, 2, 4, 5, 6, 9 som värde i fältet <x22> <Arbetsgivaravgift> LÖNER
Kontrollen B_014 är justerad att acceptera avvikelse på 5 kr i beräkningen av arbetsgivaravgifterna. Detta kan annars utgöra ett problem eftersom ören inte rapporteras till Skatteverket. SKATTEDEKL
Startdatum sätts nu korrekt vid uppdatering med licensnummer. UPPDATERING
Fk id kontrolleras nu bättre vid uppdatering för löntagare, löner, skattedeklarationer och ku10. UPPDATERING
Giltigheten i viktiga relationer kontrolleras nu vid uppdatering för löntagare, löner, skattedeklarationer och ku10. UPPDATERING
Vid uppdatering städas loggarna så att endast 4 år tillbaka behålls. UPPDATERING