2022.1R0


BeskrivningAvsnitt
Anpassning till nytt format på filen arbetsgivardeklarationen, version 1.1.11 SKATTEDEKL
Skattetabeller för 2022 inlagda. SKATTETABELLER
Nybilspriser, SKV 2021-14 och SKV2021-29, avseende nybilspriser för 2021 och 2022 inlagda. BILKODER
Bättre kontroll av att en epostadress är korrekt. GENERELLT
Det finns nu stöd för kontrolluppgifter för inkomstår 2021. KU10
Inställningen Maila direkt fungerar nu även på enstaka mailade kontrolluppgifter, när man mailar med knappen på kontrolluppgiften. KU10
Ny rapport för Löner: Semesterrapport. Visar sammanställning över intjänad och uttagen semester. LÖNER
Nytt format för lönefiler till banken: ISO 20022 pain. Kan välja under företagets inställningar. Se handboken för mer information. LÖNER
Inställningen Maila direkt fungerar nu även på enstaka mailade lönespecar, när man mailar med knappen på lönespecen. LÖNER
Arbetsgivaravgiften beräknas automatiskt när man skriver in personnumret. Kontroll görs även när man skapar en ny lön. LÖNTAGARE
Markering på löntagarkortets flikar med gröna och röda pluppar är bytt, nu visas flikens text grå om ingen information finns på fliken. Föreligger något fel blir texten röd. LÖNTAGARE
Säkerhetskopiering ställs om till Automatiskt vid uppdatering till denna version. Om 'Undermapp' under Inställningar är tom sätts mappen för säkerhetskopior till 'Dokument/Lön Light säkerhetskopior'. SÄKERHETSKOPIERING
Låst skattedeklaration ger nu en varning om man klickar på Spara eller Skapa borttagsfil, om deklarationen är låst. SKATTEDEKL
Åtgärdat ett kosmetiskt fel som gjorde att varningstext om Demolöntagare felaktigt visades om löntagaren saknade både förnamn och efternamn. LÖNTAGARE
Rättat ett fel som gjorde att felaktig information presenterades i informationsfönstret i menyn om man hade kryssat ur Systeminfo under Inställningar-Version. MENY
Rättat ett fel som gjorde att fel bild visades om man klickade Fortsätt och det fanns en felaktig lön. SKATTEDEKL
Nya licensregler. Förändringar i våra leverantörers juridiska villkor gör att vissa ändringar måste göras i vära licensregler för Lön Light:

macOS: Lön Light som laddas ned och används utan giltigt licensnummer gäller utan begränsningar i 45 dagar för maximalt 5 löntagare och ett företag. Funktioner som tidigare varit spärrade i den s k gratisversionen (t ex fil till Skatteverket) är fullt tillgängliga under dessa 45 dagar. Lön Light kan användas fullt ut under denna demoperiod.

Windows: Lön Light som laddas ned och används utan giltigt licensnummer gäller med begränsningar fram till sista juni 2023 för maximalt 5 löntagare och ett företag. Vissa av funktionerna (t ex fil till Skatteverket) är spärrade under denna period. Se handboken om vilka funktioner som kräver giltigt licensnummer.

Lön Light med licensnummer påverkas inte av denna ändring.
ÖVRIGT