2021.1R1


BeskrivningAvsnitt
Räknaren för frågan "Vill du uppdatera?" (som kommer när ny version lanseras) nollställs när man uppdaterar. INSTÄLLNINGAR
Ny retroaktiv arbetsgivaravgift införd av riksdagsbeslut 2021-02-03. Arbetsgivaravgift nr 5 är nu ändrad att gälla fr o m 1 jan 2021. SKATTEDEKL