2021.1R0


BeskrivningAvsnitt
Rättat ett fel där knappen Spara försökte skapa en borttagsfil, om man tidigare klickat på fel knapp och sedan avbrutit. SKATTEDEKL
Eliminerat en varning gällande ruta 470 som kunde komma upp på skattedeklarationen om endast en lön fanns och den var negativ pga avdrag. SKATTEDEKL
En grön bock visas i listan över skattedeklarationer om fil till Skatteverket är framställd. SKATTEDEKL
På skattedeklarationen visas en påminnelse om att skicka in skattedeklarationen till Skatteverket om det börjar närma sig inskickningsdatum. SKATTEDEKL
Anpassning till nytt format på filen arbetgivardeklarationen, version 1.1.8.1 SKATTEDEKL
Nytt fält på den individuella skattedeklarationen - fält 098 Betalat för drivmedel vid bilförmån. Fylls i manuellt med beloppet som löntagaren betalat. Se handboken och Skatteverkets hemsida. LÖNER
Nybilspriser, SKV 2020-7 och SKV2020-23, avseende nybilspriser för 2020 och 2021 inlagda. BILKODER
Sökfunktion som visar löntagare som har Växastöd på löntagarkortet. Finns under knappen Visa. LÖNTAGARE
Möjligt att ange maximalt antal löntagare och löner som får ha Växastöd. Se Inställningar-Övrigt. INSTÄLLNINGAR
Möjligt att ange slutdatum för Växastödet. Se Inställningar-Övrigt. INSTÄLLNINGAR
Skattetabeller för 2021 inlagda. SKATTETABELLER