2020.1R1


BeskrivningAvsnitt

Rättat en felaktig radbrytning i en ledtext på individdelen av arbetsgivardeklarationen.

LÖNER

Bättre kontroll av organisationsnummer när man skapar fil till Skatteverket.

SKATTEDEKL

Ett problem med att skattetabellen för engångsbelopp blev tom vid leveranskonfigurering är löst.

SKATTETABELLER