2020.1R0


BeskrivningAvsnitt

Ny version av nybilspriser, SKV 2019-21, avseende nybilspriser för 2020 inlagda.

Bilkoder

När nytt företag skapas är numera löneperioden "Föregående" förvald som standard.

Företag

Automatiskt bearbeta läge när man byter mellan flikarna Löntagare, Löner och Skattedekl.

Generellt

Rättat diverse kosmetiska stavfel.

Handboken

Ändring av epostadress under fliken Inställningar visar inte Meddela-knappen på PC, då den kan orsaka hängning på 64-bitars Windows.

Inställningar

Konteringen har nu standardkonton för bil- och kostförmån så man slipper mata in själv under Inställningar.

Kontering

Kalenderfunktionerna för sjukavdrag, VAB, föräldraledighet och semester fungerar nu över två månader om man vill.

Löner

Förmåner får inte vara negativa eftersom Skatteverket inte tillåter det. Gäller t ex Bilförmån, Drivmedelsförmån och Kostförmån.

Löner

Enklare att hantera hyresersättningar

Löner

Möjlighet till hyresersättning som fast månatligt belopp under fliken Grundbelopp-Ersättningar.

Löner

Rättat ett fel som gjorde att arbetsgivaravgifterna inte konterades korrekt på lönekonteringsrapporten om lönen var över 25000 och löntagaren hade Växastöd eller Ungdomsarbetsgivaravgift.

Löner

Rättat ett fel som gjorde att en nyskapad lön ibland inte visades under fliken Löner, trots att den fanns. Felet uppstod bara om det redan fanns löner skapade för månaden, som visades, och man skapade ytterligare en lön för månaden som visades. Då såg man inte den nya lönen förrän man klickade på Visa alla.

Löner

Anpassning till att Växa-stödet utvidgats från 12 månader till 24 månader.

Löntagare

Byte av länkar till Lön Lights egna hemsida, www.lonlight.se

Meny

Ny postortskatalog från mars 2019.

Postorder

Skattetabeller för 2020 inlagda.

Skattetabeller

Vid start kontrolleras så att inte fönstret kommer allt för mycket ur bild.

Övrigt