2019.1R5


BeskrivningAvsnitt

Bättre loggning av uppgifter vid beställning med kort.

 Beställning

Hanterar nu 12 siffror för orgnumret i beställningen.

 Beställning

Nybilspriser beslutade enligt SKVFS 2019:3 avseende 2019 års bilar, inlagda.

 Bilkoder

Rättningar av diverse stavfel och felaktiga ord.

 Generellt

Flera rapporter, t ex Fördelning löner m fl, visar nu antal på ett tydligare sätt.

 Generellt

Förbättrad fönsterhantering, fönstrets storlek håller sig konstant när man navigerar i Lön Light.

 Generellt

Mer utförlig loggning när man raderar användare, företag, löntagare, löner och kontrolluppgfiter.

 Generellt

Rättat ett fel som gjorde att antalsrutan (under "Avdrag skatt mm" på lönespecen, sista raden där man kan ange annat avdrag) gav felaktig kontering om antalet var större än 1.

 Kontering

Rättat ett fel i konteringen. Kreditkonto för Karensavdrag ska vara samma som debet för sjuklön (fast med minustecken framför). Felet gjorde att konterad lön på konto 7011 blev för låg och beloppet på konto 7081 för hög. Felet rättas när man uppdaterar.

 Kontering

Kontrolluppgfiten är nu anpassad till formatet för inkomstår 2019. Bl a har fälten 001 008 009 014 015 016 017 042 044 045 047 052 053 054 055 056 065 070 tagits bort från kontrolluppgiften.

 KU10

Omarbetning till version 5.0 av KU10

 KU10

Färre personuppgifter sparas när händelser loggas.

 Loggning

Ledtexten på raden Karensavdrag göms inte längre, den visas nu alltid.

 Löner

Hjälpknapp med grundläggande information finns nu på lönespecen.

 Löner

Rättat ett fel som gjorde att utlägg och resekostnadsersättningar felaktigt redovisades i ruta 020 på individdelen av arbetsgivardeklarationen. Om man behöver rätta individdeklarationerna måste man rätta arbetsgivardeklarationen.

 Löner

Fältet för trängselskatt på lönespecifikationen är nu begränsat till 99999, från att förut ha varit 300:- per passage, vilket underlättar om vill skriva in hela summan.

 Löner

Anpassning till ändrade arbetsgivaravgifter för äldre fr o m 2019-07-01 och ungdomar fr o m 2019-08-01. Anpassning till nytt format 1.1.4.1 för den individuella skattedeklarationen.

 Löntagare

Antal karensavdrag och sjukdagar under fliken Summeringar-Löneavdrag avrundas nu till 1 decimal

 Löntagare

Rättat en hjälpbubbla om sjukdagar som inte visades korrekt under Summeringar-Löneavdrag.

 Löntagare

Knappen för att skapa KU10 finns inte längre i Lista löntagare. Den finns bara under Funktioner.

 Löntagare

Fliken Kontrolluppgiftsinfo har omarbetats med anledning av att man i normalfallet inte behöver lämna kontrolluppgifter längre (annat än i enstaka undantagsfall, se handboken).

 Löntagare

Fältet Bilkod är borttaget från fliken Löneinformation då det inte används på kontrolluppgifterna längre, det bara används vid beräkning av Bilförmån.

 Löntagare

Hjälpknappar finns nu ute till höger i bild. De visar information om vad knapparna i menyn gör så att man lättare kan orientera sig om man är ny i Lön Light.

 Meny

Rättat beräkningen av företagets sjuklönekostnad. Karensavdraget dras nu av i ruta 499 på deklarationen.

 Skattedekl

Om utdelningsadressen för företaget var tom resulterade det i att Skatteverket inte tog emot filen utan klagade på "Schemavalideringsfel, Error at element ...". Detta är nu åtgärdat.

Skattedekl