2019.1R4


BeskrivningAvsnitt

Fälten 010 012 013 018 019 020 021 022 032 037 039 131 132 133 och 134 på individuppgiften får nu vara 0. Detta ger enklare hantering i vissa specialfall och minskar onödiga felmeddelanden.

 Löner

Om man anger värde av bilförmån tlll 0:- så kommer det nu med i filen till SKV. Det är aktuellt om man gör nettolöneavdrag och samtidigt har förmån av drivmedel. Förut gavs ett onödigt felmeddelande om bilförmånen var 0:-

 Löner

Fältet Semesterjustering på löntagarkortet töms nu när man byter semesterår oavsett semesterprincip. Tidigare gjordes inte detta för prinicipen intjänande förskjutet.

 Löntagare

Ändring av felkontroll S055 som innebar att personnumret måste ha korrekt kontrollsiffra. Kontroll S055 slår inte längre till om personnummer saknas.

Skattedekl