2019.1R2


BeskrivningAvsnitt

Efter uppdatering kunde det se ut som om en del löntagare inte kom med i uppdateringen (rent kosmetiskt, de visades bara inte). Detta är nu justerat.

Löntagare