2019.1R1


BeskrivningAvsnitt

Korrigerat funktionen Maila visade för lönespecar/kontrolluppgifter. Kunde fortfarande misslyckas genom att inte hitta skapade PDF-filer.

 Löner

Om Fk114 eller Fk276 är ikryssat blir Fk001 Avdragen skatt tom i stället för 0. Berör endast arbetsgivarregistrerade idrottföreningar.

 Löner

Korrekta epostadresser krävs för att det ska gå att framställa den nya arbetsgivardeklarationen på fil.

Skattedekl