2019.1


BeskrivningAvsnitt

Nybilspriser beslutade 2018-10-29 SKVFS 2018:13 samt 2018-12-17 SKVFS 2018:27 avseende 2019 års bilar, inlagda.

Bilkoder 

Nytt telefonnummer till supporten: 08-522 531 55

Generellt

Det finns inte längre stöd för egna arbetsgivaravgifter med avvikande procentsatser.

Inställningar

Sjukfunktionen med kalender arbetar nu enligt de nya reglerna om karensavdrag.

Löner

Om man använder funktionen Semesterbank för timanställda så visas nu in och utgående saldon på lönespecen.

Löner

Ny rapport: Frånvaro som visar en sammanställning över olika frånvaroorsaker.

Löner

Stödet för nya taggar i löneimportfilen; Fk114, Fk276, Fk114Lön och Fk276Lön. Se handboken.

Löner

Ny funktion på i lista löntagare: Funktioner - Fråga skatt: skickar direkt förfrågan till Skatteverkets register för alla visade löntagare om hur mycket skatt man ska dra av. Svar inom några sekunder.

Löntagare

Ny funktion på löntagarkortet: Beräkna bilförmån: räknar ut bilförmånsvärdet per månad.

Löntagare

Nytt fält för karensavdrag på löntagarkortet: Karensavdrag

Löntagare

Nya FORA koder har tillkommit.

Löntagare

Vilket tecken som helst kan nu användas som FORA kod. FORA använder numera alla slags krumelurer som kollektivavtalskod, t ex %=:] m. fl.

Löntagare

Korrigerat anställningsbeviset så att texten "Månadslön" inte visas om löneperiod är annat än Månadslön. (t ex Timlön eller Annan)

Löntagare

Stödet för det gamla formatet för skatteförfrågningar, CSR-fil, är borttaget.

Löntagare

Personnummer för innevarande år (barn fött t ex 2018) räknas inte som 100-åring. 18mmdd-sssk räknas som födda 2018 och 19mmdd-sssk räknas som en 100-åring om innevarande år är 2018. Sparar man sekelsiffrorna i personnumret på löntagarkortet, 2017mmdd-sssk så gäller dessa.

Löntagare

Helt ny utformning av skattedeklarationen pga att arbetsgivardeklaration på individnivå gäller alla företag. Spara knappen ger nu en fil i nya XML-formatet.

Skattedekl

Rättat en felaktig hjälptext för skattedeklarationen.

Skattedekl

Ändring av Sjuklönekostnad, Underlag regionalt stöd och Underlag forskning och utveckling har fått egna knappar. Förut klickade man på fälten.

Skattedekl

Stödet för det gamla filformatet för skattedeklarationer, eSKD, är borttaget.

Skattedekl