Lön Light


Lättanvänt löneprogram för Mac och Windows

Vill du ha en lätthanterad löneapp läs mer om Lön Light


AKTUELLT

Nu finns det en ny version av Lön Light för 2023! 


Fr o m 2023 krävs att varje löntagare har en arbetsplats adress.

Hur det hanteras beskrivs i Lön Lights Handbok (se knappen Handbok i Lön Light), rubriken Arbetsplatsadress och ort.