Korttidsarbete Covid-19 Coronaviruset


Vi rekommenderar att ni använder den streckade raden under Tjänstledighet på lönespecifiktionen och döper om den till Korttidsarbete. Sätt in en 1:a i kolumnen för Dagar och avdraget i á-kolumnen.

Information hittar du även hos Tillväxtverket .

P1 Lön Light har inte en funktion för uträkning av korttidsarbete. Uträkningen görs manuellt och noteras på lönespecifikationen enligt beskrivningen ovan.

Senast uppdaterad: 2020-06-09