Korttidsarbete Covid-19 Coronaviruset hanteras i Lön Lihgt under Tjänsledighet


Vi rekommenderar att ni använder den streckade raden under Tjänstledighet på lönespecifiktionen och döper om den till Korttidsarbete. Sätt in en 1:a i kolumnen för Dagar och avdraget i á-kolumnen.

Information hittar du även hos Tillväxtverket .

Lön Light har inte en funktion för uträkning av korttidsarbete. Uträkningen görs manuellt och noteras på lönespecifikationen enligt beskrivningen ovan.

Senast uppdaterad: 2021-06-06