Arbetsgivaravgift ungdom


Om man har anställda i åldersgruppen 19-23 år (födda 2000-2004) är arbetsgivaravgiften tillfälligt sänkt till 19,73% upp till 25000, därefter full arbetsgivaravgift, för löner utbetalda under perioden 2023-01-01 - 2023-03-31:

Nu blir arbetsgivardeklarationen rätt. I april 2023 måste du ändra tillbaka till avgift nr 1.

Om man redan skapat lönespecifikationen kan man göra så här:

Om man har anställda i åldersgruppen 15-18 år (födda 2005-2007) är arbetsgivaravgiften till 10,21% upp till 25000, därefter full arbetsgivaravgift, för löner utbetalda under perioden hela 2023. Du gör på samma sätt som ovan men använder istället arbetsgivaravgift nr 4. Full arbetsgivaravgift på den del som överstiger 25000 räknar Lön Light ut automatiskt.

Senast uppdaterad: 2023-01-09